İlim Yayma Vakfı Burs Başvuru Sonuçları

İYV BURS BAŞVURU SONUÇLARI TIKLAYINIZ

İLİM YAYMA VAKFI BURS OLANAKLARI

DEĞERLİ
İLİM YAYMA VAKFI İYEM BURSİYERİMİZ,
(BU BELGENİN DİKKATLE OKUNUP MUHAFAZA EDİLMESİ RİCA OLUNUR)
ÖNCELİKLE EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATINIZDA
BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLER,
BUNDAN SONRAKİ HAYATINIZDA İLİM YAYMA İLE GÖNÜL BİRLİĞİ
İÇİNDE BAŞARILARINIZIN ARTARAK DEVAMINI ÜMİT EDERİZ.
BURS ÖDEMELERİMİZİ
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
ÜZERİNDEN YAPACAĞIMIZDAN DOLAYI;
(04. 01. 2013) TARİHİNE KADAR HERHANGİ BİR ŞUBESİNDEN HESAP AÇARAK HESAP NUMARINIZ AŞAĞIDAKİ DETAYLARI İLE BİRLİKTE:
HESAP SAHİBİNİN
ADI SOYADI:
HESAP NO:
IBAN NO: ŞUBE ADI VE KODU:
Y.LİSANS/ DOKTORA
iyem@iyv.org.tr ADRESİNE MAİL YOLUYLA BİLDİRMENİZİ RİCA EDER,
TEKRAR HAYIRLI GÜNLERDE KARŞILAŞMAYI UMİT EDERİZ.

AŞAĞIDAKİ EVRAKLARDAN EKSİK OLANLARIN 11.01.2013 TARİHİNE
KADAR İYV AKADEMİK DANIŞMANLIĞINA İLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
YÜKSEK LİSANS İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
1 Öğrenci Belgesi
2 Özgeçmiş
3 1 Adet Fotoğraf
4 1 Ad.Akademik Referans Mektubu
5 Nüfus Cüzdan Fotokopisi
DOKTORA İSTENEN EVRAKLAR
1 Öğrenci Belgesi
2 Özgeçmiş
3 1 Adet Fotoğraf
4 1 Ad.Akademik Referans Mektubu
5 Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6 ÜDS - KPDS veya Sınavı Not Belgesi
7 Yüksek Lisans Tezi

İYV BURS TAKİBİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR
A. DOKTORA:
1.DOKTORA DERS DÖNEMİ: Ders dönemindeki öğrenciler I.dönemde yapılan seminer ve ödev türü çalışmalarla birlikte I.dönem ders notlarını en geç 22 Mart tarihine kadar İYV Akademik Danışmanlığa getirirler. Aksi takdirde istenen belge gelene kadar burs kesilir.
II. Dönem sonu 16 Ağustos’ta II.dönemde yapılan seminer ve ödev türü çalışmalarla birlikte her iki dönemin not durumunu belirten resmi Transkript ve Tez Bildirim Formunu İYV Akademik Danışmanlığa İYV Akademik Danışmanlığa teslim ederler.
Aksi takdirde istenen belge gelene kadar burs kesilir.
2. DOTORA TEZ DÖNEMİ: II. Yarıyılda ders dönemini başarıyla tamamlayan öğreniciler, aynı yıl Aralık ayına kadar yeterlilik sınavına girecek şekilde hazırlanırlar. Bu dönemde başarılı olunamazsa burs askıya alınır ve I dönem süre verilir. Aksi takdirde burs tamamen kesilir. Yeterlilik sınav sonuç belgesi, Tez
konusu, Tez İzleme Komitesini belirten belge ve Her 6 ayda Tez İzleme Komitesine (Ocak – Haziran ve Temmuz – Aralık) sunulan Rapor sonucu ile birlikte İYV Akademik Danışmanlığa teslim edilir. Tez Savunmasından sonra Tezin onaylanmış Nüshasından ve PDF formatında 1 adet İYV Kütüphanesine teslim ederler.
Doktora Burs Süresi: Her yıl değerlendirilmek şartıyla 6 dönemdir. (2 Dönem Ders Azami 4 Dönem Tez)
B. YÜKSEK LİSANS :
1. YÜKSEK LİSANS DERS DÖNEMİ: Ders dönemindeki öğrenciler I.dönemde yapılan seminer ve ödev türü çalışmalarla birlikte I.dönemin ders notlarını en geç 22 Mart tarihine kadar İYV Akademik Danışmanlığa getirirler. Aksi takdirde 1 aylık burs kesilir. II. Dönem sonu 16 Ağustosa kadar her iki dönemin not durumunu belirten resmi Transkript ve tez konusunu İYV Akademik Danışmanlığa getirirler. Bu belgeler de üniversiteden doğa bilecek gecikmelerin İYV Akademik Danışmanlığa bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde istenen belge gelene kadar burs kesilir.
2. YÜKSEK LİSANS TEZ DÖNEMİ: Ders dönemini II. Yarıyılda başarıyla tamamlayan öğreniciler tez taslağını ve Enstitüden onaylanmış olan Resmi tez belgesini İYV Akademik Danışmanlığa getirirler. Her 6 ayda
Tez Danışmanına sunulan Rapor sonucu ile birlikte İYV Akademik Danışmanlığa Tez Savunmasından sonra tezinizde İlim Yayma Vakfının katkısının belirtilerek Tezin onaylanmış Nüshasından ve PDF formatında 1er adet İYV Kütüphanesine teslim ederler.
Yüksek Lisans Burs Süresi: Her yıl değerlendirilmek şartıyla 2 yıldır.
(1 yıl Ders 1 yıl Tez )
NOT:
1. Burslar 2012 Ocak ayında başlar Haziran 2012 e kadar devam eder, Temmuz - Ağustos tatil Eylül ayında yeni öğrenci ve gerekli belgelerin gelmesi ile tekrar başlar.
(Burs Tatilinde değişiklik olabilir)
2. Burslar Her Ayın 15’i ile 20’si arasında yatırılır.
(Bazı özel nedenler dolayısıyla ödemelerde gecikmeler olabilir)
3. Bu şartları yerine getirmeyen Öğrencilerin bursu kesilir.
4. Burs almaya hak kazanan bütün öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.
Bu Şartların Dikkate alınarak Muhafaza edilmesini rica ederiz.
İYV
BURS KOMİSYONU

BURS HİZMETLERİ

A. Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

Vakfımızın yaptığı önemli hizmetlerden biri de ekonomik ve sosyal bakımdan yardıma layık, çalışkan, başarılı yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, ülkemize ve insanlığa daha yararlı bir düzeye ulaşmaları için karşılıksız burs yardımı yapmaktır.

• İlim Yayma Vakfı adına bursiyerlerin belirlenmesi ve lisan seminerleri ile ilgili çalışmalar, oluşturulan komisyon nezaretinde yürütülmektedir.

• Burs için Vakfımıza müracaat eden öğrenciler, burs talep formlarında belirlenen esaslara göre komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir ve seçilen bu öğrencilere burs imkanı sağlanmış olur.

• Bursiyer /Akademik danışman tarafından bu bursiyerlerin çalışmalarının düzenli bir şekilde takip edilmesi sonucu, kendilerine daha önceden belirtilen tarihlerde

• Ders döneminde olanların notlarını

• Tez döneminde olanların da tez raporlarını zamanında getirmeyenlerin bursları bir ay süre ile bekletilmekte buna rağmen getirilmediği takdirde bir ay bursu kesilmektedir. Ayrıca burs dönemi içinde işe giren ya da eğitimini aksatanların bursu kesilmektedir.

B. Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Üstü Çalışmalar İçin Yurt Dışına Giden Öğrencilere Yapılan Eğitim Yardımı

İlgili komisyon tarafından mülakatla belirlenen ve yurt dışına yüksek lisans ve doktora veya uluslararası ilmî kongrelere tebliğ sunmak üzere giden akademisyen öğrenci ve öğretim üyelerine eğitim yardımına devam edilmektedir. Burs kararı alınan öğrencilerin burs ödemeleri, öğrenciler yurt dışına çıktıkça gerçekleştirilmektedir.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimizin iaşe, ibate ve burs masrafları aylık giderlerimiz içinde en önemli gider kalemini oluşturmaktadır. Yapılan bağışlarla karşılanan bu tür yardımlar için muhterem hayırseverlere teşekkürlerimizle birlikte himmetlerinin devamını beklemekteyiz.

C. Lisans Bursları

İlim Yayma Cemiyeti ile yapılan iş bölümü neticesinde lisans bursları İlim Yayma Cemiyeti tarafından verilmektedir.

Ülkemizde eğitim imkanı bulamayıp yurt dışında okumak zorunda kalan öğrencilere de zaman zaman destekte bulunulmaktadır.

Yurt içi Lisans Üstü Başvurularınızı yapmak için tıklayınız.

İletişim için iyem@iyv.org.tr irtibata geçebilirsiniz.
Derleyen kyk burs haber